Comfortan 10mg/ml Inj 10ml

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Beschrijving

Comfortan 10 mg/ml, oplossing voor injectie voor honden en katten. Methadon. Voor bestrijding van pijn bij honden en katten, as premedicatie voor algehele anesthesie of neuroleptanalgesie bij honden en katten in combinatie met een neurolepticum.

Gebruik

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Analgesie

Honden: 0,5 tot 1 mg methadonhydrochloride per kg lichaamsgewicht, subcutaan, intramusculair of intraveneus (dit komt overeen met 0,05 tot 0,1 ml/kg)

Katten: 0,3 tot 0,6 mg per kg lichaamsgewicht, intramusculair (dit komt overeen met 0,03 tot 0,06 ml/kg). Om bij katten voor een nauwkeurige dosering te zorgen, dient een injectiespuit met passende schaalverdeling te worden gebruikt om het product toe te dienen.

Aangezien de individuele reactie op methadon kan verschillen en deels afhangt van de dosering, de leeftijd van de patiënt, individuele verschillen qua pijngevoeligheid en de algemene conditie, moet het optimale doseerregime individueel worden bepaald. Bij honden begint het middel te werken 1 uur na subcutane toediening, ongeveer 15 minuten na intramusculaire injectie en binnen 10 minuten na intraveneuze injectie. Na een intramusculaire of intraveneuze toediening houdt de werking ongeveer 4 uur aan. Bij katten begint het middel 15 minuten na toediening te werken en de werking houdt gemiddeld 4 uur aan. Het dier dient regelmatig onderzocht te worden om te bepalen of aanvullende analgesie al dan niet vereist is.

Premedicatie en/of neuroleptanalgesie

**Honden: **

 • Methadon HCl 0,5-1 mg/kg, IV, SC of IM

Combinaties zoals bv.:

 • Methadon HCl 0,5 mg/kg, IV + bv. midazolam of diazepam

Inductie met propofol, onderhoud met isofluraan in zuurstof.

 • Methadon HCl 0,5 mg/kg + bv. acepromazine

Inductie met thiopental of propofol op effect, onderhoud met isofluraan in zuurstof, of inductie met diazepam en ketamine

 • Methadon HCl 0,5 -1,0 mg/kg, IV of IM + α2-agonist (bv. xylazine of medetomidine)

Inductie met propofol, onderhoud met isofluraan in combinatie met fentanyl of totale intraveneuze anesthesie (TIVA): onderhoud met propofol in combinatie met fentanyl

TIVA protocol: inductie met propofol, op effect. Onderhoud met propofol en remifentanil

De chemisch-fysische compatibiliteit is enkel bewezen voor verdunningen van 1:5 met de volgende infuusoplossingen: natrium chloride 0,9%, Ringer-oplossing, en glucose 5%.

**Katten: **

 • Methadon HCI 0,3-0,6 mg/kg, IM
 • Inductie met benzodiazepine (bv. Midazolam) en dissociativa (bv. Ketamine)
 • Met een kalmerend middel (bv. Acepromazine) en NSDAID (meloxicam) of Sedativum (bv.α -agonisten)
 • Inductie met propofol, onderhoudstoediening met isofluraan in zuurstof.
 • De dosering is afhankelijk van de gewenste graad van analgesie en sedatie, de gewenste duur van de werking en het gelijktijdig gebruik van andere analgetica en anesthetica.
 • Bij een gecombineerd gebruik met andere middelen kan een lagere dosering worden gebruikt.
 • Voor een veilig gebruik met andere farmaceutica wordt naar de relevante productliteratuur verwezen.

WACHTTERMIJN

Niet van toepassing.

Samenstelling

GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per ml:

Werkzaam bestanddeel / Werkzame bestanddelen:

 • Methadon 8,9 mg
 • equivalent aan methadonhydrochloride 10 mg

Hulpstoffen:

 • Methylparahydroxybenzoaat (E218) 1,0 mg
 • Propylparahydroxybenzoaat (E216) 0,2 mg
Indicatie
 • Bestrijding van pijn bij honden en katten.
 • Premedicatie voor algehele anesthesie of neuroleptanalgesie bij honden en katten in combinatie met een neurolepticum

CONTRA-INDICATIES

 • Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.
 • Niet gebruiken bij dieren met een progressieve respiratoire aandoening.
 • Niet gebruiken bij dieren met een ernstige lever- of nierfunctiestoornis.

DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Honden en katten

Details
CNK2859122
FabrikantenDechra veterinary products
Breedte32 mm
Lengte30 mm
Diepte71 mm
Bijsluiter